NachtMeetnet is een handelsnaam onder Sotto le Stelle (KvK. nr. 30167055)
English
NachtMeetnet
Donkerte in Nederland
Na een periode van 10 jaar van 2009 tot en met 2019 is NachtMeetnet op 31 december 2019 gestopt met het on-line meten van donkerte. Door de komst van gevoelige satelieten die ook het licht 's nachts kunnen meten kan met minder inspanning en zonder meetapparatuur de donkerte worden gemonitored. Daartoe blijft Sotto le Stelle door middel van satelietwaarnemingen de donkerte monitoren.

Het eindrapport over de periode 2009-2019 is gepubliceerd. Het rapport is hier te downloaden.

Samenvatting uit het rapport:
Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is de trendanalyse van de duisternis in de periode tussen 2009 en 2019. We vonden een range tussen -3% per jaar en 16% per jaar. Het gemiddelde van de meest betrouwbare trends op de meetlocaties was een 0,6% toename van licht per jaar met een onzekerheid van 0,8%.

De hemelhelderheid is 's avonds het hoogst en' s nachts neemt  de hemelhelderheid af met 30% tot 50%, afhankelijk van de locatie.

Op drie locaties zijn metingen uitgevoerd om het effect van maatregelen voor de reductie van opwaarts licht (ter voorkoming van lichtvervuiling) vast te stellen. Op deze drie locaties zien we inderdaad een reductie van 2% tot 7% van opwaarts licht. De maatregelen zijn dus effectief, maar zijn niet representatief voor de ontwikkeling van de duisternis in Nederland.

We vergeleken de metingen ook met de gegevens van de Viirs-DNB-band van de Suomi-NPP satelliet, die het opwaartse licht van de aarde meet. De correlatie tussen beide resultaten is erg goed. Voor heel Nederland is uit de satelliet data een stijging van 1% per jaar berekend, alhoewel statistisch niet significant. Desondanks is deze waarde in lijn met de metingen vanaf de grond.

We laten een kaart zien van de verandering van het opwaartse licht in de afgelopen 6 jaar, afgeleid van de satellietgegevens. De kaart laat grote regionale verschillen zien.

We concluderen dat de jaarlijkse stijging tussen 3% en 5% per jaar in Nederland van de 20e eeuw niet doorzet. Over het algemeen hebben we een stabilisatie van het opwaartse licht als we het vergelijken met de verandering in de bevolking of het Bruto Nationaal Product.